Báo cáo tài chính niên độ 2018 - 2019 Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công

Ngày đăng 23/08/2019 | Lượt xem: 1.377

Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công công bố báo cáo tài chính riêng và hợp nhất niên độ 2018 – 2019. Nội dung chi tiết theo file đính kèm.

Đính kèm:

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng./.

- Tag:

VIDEO

KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ - NÂNG TẦM GIÁ TRỊ

IGC TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC QUỐC TẾ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
7 Điều nên làm để phòng ngừa Covid-19