Công bố thông tin kết quả mua lại trái phiếu trước hạn đối với trái phiếu TCE122022

Ngày đăng 10/10/2019 | Lượt xem: 744

Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công công bố thông tin về kết quả mua lại trước hạn Trái phiếu TTCE122022. Nội dung chi tiết theo công văn đính kèm.

Đính kèm:

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông tin công bố.

- Tag:

VIDEO

KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ - NÂNG TẦM GIÁ TRỊ

IGC TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC QUỐC TẾ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
7 Điều nên làm để phòng ngừa Covid-19