Quyết định hủy niêm yết Trái phiếu TCE062022

Ngày đăng 01/11/2019 | Lượt xem: 578

Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công công bố Quyết định 460/QĐ-SGDCKHCM ngày 29/10/2019 của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh v/v hủy niêm yết đối với trái phiếu TTCE062022. Nội dung chi tiết theo file đính kèm.

Đính kèm:

1. Thông báo 1308/TB-SGDCKHCM ngày 29/10/2019 của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh v/v hủy niêm yết đối với trái phiếu TTCE062022;

2. Quyết định 460/QĐ-SGDCKHCM ngày 29/10/2019 của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh v/v hủy niêm yết đối với trái phiếu TTCE062022;

Trân trọng./.

- Tag:

VIDEO

KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ - NÂNG TẦM GIÁ TRỊ

IGC TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC QUỐC TẾ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
7 Điều nên làm để phòng ngừa Covid-19