Quyết định hủy niêm yết Trái phiếu TTCE122022

Ngày đăng 19/11/2019 | Lượt xem: 650

Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công công bố Quyết định 484/QĐ-SGDCKHCM ngày 15/11/2019 của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh v/v hủy niêm yết đối với trái phiếu TTCE122022. Nội dung chi tiết theo file đính kèm.

Đính kèm:

1. Thông báo 1371TB-SGDCKHCM ngày 15/11/2019 của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh v/v hủy niêm yết đối với trái phiếu TTCE122022;

2. Quyết định 484/QĐ-SGDCKHCM ngày 15/11/2019 của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh v/v hủy niêm yết đối với trái phiếu TTCE122022;

Trân trọng./.

- Tag:

VIDEO

KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ - NÂNG TẦM GIÁ TRỊ

IGC TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC QUỐC TẾ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
7 Điều nên làm để phòng ngừa Covid-19