THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC NIÊM YẾT TRÁI PHIẾU

Ngày đăng 06/03/2018 | Lượt xem: 2.010

Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công công bố thông tin niêm yết 150 tỷ đồng Trái phiếu TCE11721 tại Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi tiết theo nội dung đính kèm.

  1. Thông báo Công bố thông tin về việc niêm yết Trái phiếu TCE11721 tại Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh. (Xem tại đây)
  2. Quyết định về việc niêm yết Trái phiếu. (Xem tại đây)
  3. Thông báo về việc niêm yết Trái phiếu và ngày giao dịch đầu tiên. (Xem tại đây)
  4. Bản cáo bạch Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công. (Xem tại đây)

Trân trọng./.

- Tag:

VIDEO

KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ - NÂNG TẦM GIÁ TRỊ

IGC TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC QUỐC TẾ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
7 Điều nên làm để phòng ngừa Covid-19