Thông báo thực hiện lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản của mã trái phiếu TCE11723​

Ngày đăng 01/10/2019 | Lượt xem: 647

Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công xin thông báo về việc thực hiện lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản của mã trái phiếu TCE11723 như sau:​

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công​

- Trụ sở chính: Số 253 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh​

- Điện thoại: (028) 39 484 860 - Fax: (028) 39 484 861

- Tên chứng khoán: Trái phiếu TTCE122022​

- Mã chứng khoán: TCE11723

​- Mệnh giá: 100.000 đồng

​- Sàn giao dịch: HOSE​

- Loại chứng khoán: Trái phiếu Doanh nghiệp

​- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 10 đến tháng 11 năm 2019​

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Người Sở Hữu Trái Phiếu

- Tag:

VIDEO

KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ - NÂNG TẦM GIÁ TRỊ

IGC TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC QUỐC TẾ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
7 Điều nên làm để phòng ngừa Covid-19