MỤC TIÊU GIÁO DỤC

IGC xác định mục tiêu: Kiến tạo môi trường học tập cho những công dân toàn cầu. Đây được xem là định hướng song hành nhu cầu của thời đại, thể hiện tinh thần không ngừng học hỏi và thay đổi tích cực của những người làm giáo dục tại IGC. Theo đó, học sinh – sinh viên tại IGC sẽ được:

  • Hình thành tư duy tích cực, tư duy phản biện và tư duy sáng tạo.
  • Trang bị kiến thức theo năng lực định hướng nghề nghiệp để trở thành những nhà chế tác, nhà nghiên cứu hay nhà hoạt động xã hội.
  • Rèn luyện kỹ năng hướng đến hoàn thiện các nhóm năng lực tự nhận thức, tự quản lý, nhận thức xã hội, tạo dựng mối quan hệ và ra quyết định có trách nhiệm.
  • Vững vàng 3 giá trị cốt lõi Yêu thương – Tôn trọng – Trách nhiệm.

Đào tạo nên những công dân toàn cầu với tư duy rộng mở, kiến thức học thuật xuất sắc, vững vàng kỹ năng, thái độ chuẩn mực chính là đích đến mà IGC luôn tâm niệm, thấu cảm và thực hành.

ĐỐI TÁC

VIDEO

GIỚI THIỆU TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC IGC 2021

IGC TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC QUỐC TẾ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ - NÂNG TẦM GIÁ TRỊ