Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công niên độ 2017 - 2018

Ngày đăng 14/09/2018 | Lượt xem: 1.133

Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công trân trọng kính gửi Quý vị cổ đông Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017 - 2018 được tổ chức vào ngày 26 tháng 09 năm 2018.

Nội dung Thư mời họp, Chương trình họp, các Biểu mẫu và tài liệu họp, Quý vị vui lòng xem file đính kèm.

Đính kèm:

1. Thư mời họp

2. Chương trình họp

3. Biểu mẫu xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự DHDCD 

4, Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2017 - 2018

Trân trọng./.

- Tag:

VIDEO

KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ - NÂNG TẦM GIÁ TRỊ

IGC TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC QUỐC TẾ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
7 Điều nên làm để phòng ngừa Covid-19