Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công niên độ 2018 - 2019

Ngày đăng 22/12/2019 | Lượt xem: 598

Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công trân trọng kính gửi Quý vị cổ đông Biên bản họp và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 - 2019 được tổ chức vào ngày 22 tháng 12 năm 2019. Nội dung chi tiết, Quý vị vui lòng xem file đính kèm.

Đính kèm:

1. Biên bản họp số 22/BBH-DHDCD ngày 22.12.2019 v/v Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2018 - 2019;

2. Nghị quyết số 22/NQ-DHDCD ngày 22.12.2019 v/v Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2018 - 2019;

Trân trọng./.

- Tag:

VIDEO

KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ - NÂNG TẦM GIÁ TRỊ

IGC TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC QUỐC TẾ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
7 Điều nên làm để phòng ngừa Covid-19