ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC THÀNH THÀNH CÔNG NIÊN ĐỘ 2016 - 2017

Ngày đăng 13/12/2017 | Lượt xem: 1.221

Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công trân trọng kính gửi Quý vị cổ đông Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 - 2017 được tổ chức vào ngày 25 tháng 12 năm 2017.

Nội dung Thư mời họp, Chương trình họp và các Biểu mẫu, Quý vị vui lòng xem file đính kèm.

Chương trình DHDCD 2016-2017

Mẫu đính kèm thư mời họp

Thư mời DHDCD 2016 - 2017

- Tag:

VIDEO

KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ - NÂNG TẦM GIÁ TRỊ

IGC TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC QUỐC TẾ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
7 Điều nên làm để phòng ngừa Covid-19