Cam kết đào tạo

Tại IGC, người học tự hào có tư duy rộng mở, kiến thức chuyên môn, kỹ năng chuyên gia và thái độ chuẩn mực. Công dân toàn cầu có năng lực thích nghi và phát triển ở mọi môi trường không giới hạn quốc gia, lãnh thổ, văn hóa, chính trị… mà vẫn giữ được bản sắc dân tộc thông qua 5 định hướng riêng biệt:

  1. Chương trình học chọn lọc được triển khai theo 2 hệ đào tạo chất lượng cao và song ngữ
  2. Nâng cao tinh thần yêu nước và giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc
  3. Tăng cường sử dụng ngoại ngữ trong học tập và sinh hoạt
  4. Tăng cường ứng dụng công nghệ trong học tập
  5. Thúc đẩy nghiên cứu khoa học, kỹ thuật có tính ứng dụng cao thông qua gia tăng trải nghiệm và khuyến khích sáng tạo.
Bậc Mầm non:
Giáo dục bậc Mầm non tại IGC tập trung rèn luyện thể chất và nhận diện thiên hướng của trẻ qua các chương trình học: thể chất Nhật Bản, Montessori, Glenn Doman, học theo dự án, học tiếng Anh với giáo viên bản ngữ; cảm thụ âm nhạc; hoạt động ngoại khóa, hoạt động My Reading Tree…
 
 
 
 
Bậc Phổ thông:
Đào tạo học sinh giỏi kiến thức, ngoại ngữ - nhuần nhuyễn kỹ năng mềm - linh hoạt trong ứng xử - có định hướng nghề nghiệp tương lai khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đây là những tiêu chuẩn đảm bảo cho các học sinh có thể tự tin bước ra cùng bạn bè quốc tế.
 
 
 
Bậc Cao đẳng - Đại học:
Sinh viên tốt nghiệp với chất lượng cao - lành nghề, đủ chuẩn “Công dân toàn cầu”, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các thị trường trong và ngoài nước. Ngoài ra, những chương trình đào tạo, liên kết quốc tế sẽ giúp sinh viên tốt nghiệp đủ năng lực ngoại ngữ, giỏi lý thuyết - thạo thực hành và đủ bản lĩnh tự tin sánh vai cạnh tranh cùng bạn bè quốc tế.
 
 
Các trường tập trung đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp, kết hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài nước hỗ trợ môi trường thực tập cũng như đảm bảo việc làm tốt ra cho sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp.
VIDEO

GIỚI THIỆU TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC IGC 2021

IGC TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC QUỐC TẾ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ - NÂNG TẦM GIÁ TRỊ