VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Hạn nộp
hồ sơ
1 Trường TH-THCS IGC Bến Tre tuyển dụng Giáo Viên Tiểu Học Nộp hồ sơ từ ngày 30/3/2021 cho đến khi đủ số lượng 30/05/2021
1 Trường liên cấp IGC Tây Ninh tuyển dụng Giáo viên - Nhân viên Từ ngày 22/07/2020 đến khi nhận đủ
1 Giáo viên Mầm non tại TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bến Tre, Tây Ninh 20 31/05/2020
1 Chuyên viên Dự án – Công ty CP Giáo dục Thành Thành Công 01 12/11/2017
1 Chuyên viên Hạ Tầng – Công ty CP Giáo dục Thành Thành Công 01 12/11/2017
1 Kế toán trưởng – Trường THCS - THPT Tân Phú 01 10/11/2017
1 Kế toán trưởng – Trường Mầm non Quốc tế Abi Bình Dương 01 10/11/2017
Chính sách tuyển dụng

Trong quá trình phát triển, IGC không ngừng nỗ lực thực hiện những mục tiêu đề ra nhờ sự đồng hành của đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Vì vậy, chính sách tuyển dụng rất được xem trọng.

Chính sách tuyển dụng

1. Quy trình tuyển dụng:

- Căn cứ định biên và nhu cầu tuyển dụng nhân sự của các Đơn vị đã được phê duyệt, Đơn vị phụ trách nhân sự tổng hợp nhu cầu và lập kế hoạch nhân sự để theo dõi, quản lý và phối hợp với các Đơn vị thực hiện tuyển dụng.

- Đơn vị phụ trách nhân sự dựa theo các tiêu chí tuyển dụng tiến hành thông báo, tìm kiếm và sàng lọc hồ sơ ứng viên.

- Đơn vị phụ trách nhân sự chuẩn bị lịch phỏng vấn và mời ứng viên tham dự phỏng vấn.

- Nhân sự trao đổi với ứng viên về các chế độ và thời gian nhận việc, hoàn tất hồ sơ và trình Cấp thẩm quyền phê duyệt tuyển dụng nếu ứng viên đạt yêu cầu.

- Cấp thẩm quyền xem xét kết quả và phê duyệt hồ sơ.

2. Nguyên tắc tuyển dụng:

Tuân thủ nguyên tắc công khai để đảm bảo tính công bằng và tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả các ứng viên.

3. Đối tượng tuyển dụng:

Căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng theo từng thời kỳ, từng vị trí, trong đó ưu tiên:

- Ứng viên tốt nghiệp Đại học, sau Đại học trong và ngoài nước.

- Ứng viên có chuyên môn, kỹ năng và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của công ty và đặc biệt có tâm huyết với công việc mình lựa chọn.

Chính sách đào tạo

Xem đội ngũ nhân sự là nòng cốt để phát triển, IGC luôn tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, chú trọng nâng cao chuyên môn cho đội ngũ nhân sự thông qua chính sách đào tạo.

1. Nguyên tắc đào tạo:

- Thực hiện các chương trình đào tạo (ngắn hạn/ dài hạn) theo từng thời kỳ nhằm mục tiêu phát triển nguồn nhân lực, làm nòng cốt cho sự phát triển của công ty.

- Tất cả CBNV đều có cơ hội được tham gia các khóa học/ chương trình đào tạo của Công ty nếu đáp ứng các điều kiện tham gia đào tạo và được Cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Các chương trình đào tạo đặt chất lượng, hiệu quả lên hàng đầu, đảm bảo nguồn nhân lực có đủ kiến thức, kỹ năng chuyên môn đáp ứng tốt nhất yêu cầu công việc cho từng phòng ban.

2. Chương trình đào tạo:

Căn cứ nhu cầu hoạt động của Công ty theo từng thời kỳ, Công ty thực hiện một số hoặc toàn bộ các chương trình đào tạo sau:

- Đào tạo hội nhập: được triển khai để giới thiệu thông tin về Công ty; trình bày và hướng dẫn các vấn đề cần thiết cho CBNV khi mới vào làm việc tại Công ty.

- Đào tạo nghiệp vụ: cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết có liên quan đến công việc/ chuyên môn của CBNV.

- Đào tạo kỹ năng quản lý, lãnh đạo: bồi dưỡng kiến thức và phát triển kỹ năng quản lý, kỹ năng lãnh đạo cho các cấp quản lý.

- Đào tạo kỹ năng mềm: bồi dưỡng kiến thức và phát triển kỹ năng mềm cần thiết giúp CBNV nâng cao hiệu quả công việc.

- Đào tạo phát triển và kế thừa: kết hợp nhiều nội dung đào tạo khác nhau với mục đích phát triển các cá nhân có tiềm năng/ năng lực vượt trội trở thành nhà quản lý cấp trung/ cấp cao trong tương lai.

Chính sách phúc lợi và đãi ngộ

 

Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ nhân sự là một trong những sứ mệnh của IGC. Đầu tư cho đội ngũ nhân sự chính là đầu tư, bồi dưỡng cái gốc vững chắc cho sự phát triển. IGC bảo đảm quyền lợi cho CBNV theo quy định của pháp luật lao động và tạo điều kiện thuận lợi cho CBNV phát huy hết năng lực bản thân, toàn tâm toàn ý gắn bó lâu dài và phấn đấu vì sự phát triển chung của công ty.

- Tổ chức quy hoạch và đào tạo đội ngũ quản lý;

- Tổ chức hoạt động đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng thông qua các buổi tập huấn, hội thảo cho nhân viên;

- Chế độ lương, thưởng định kỳ và đột xuất vì những thành tích, sáng kiến mang lại hiệu quả cao trong công việc cũng như hoạt động kinh doanh của công ty; thưởng vào các ngày quốc lễ và lương tháng 13;

- Thực hiện bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn;

- Thăm hỏi ốm đau, ma chay;

- Chế độ cơm trưa;

- Khám sức khỏe định kỳ;

- Nghỉ mát định kỳ…

VIDEO

KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ - NÂNG TẦM GIÁ TRỊ

IGC TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC QUỐC TẾ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
7 Điều nên làm để phòng ngừa Covid-19